MatPro logo

Hjælp

tilbage
1. Indskriv funktionens højreside i feltet
Hvis funktionens variabel ikke hedder 'x', så skriv alligevel stadig x.
Du kan selv erstatte x'erne med andre variabel-symboler når du har fået løsningen.
Når du klikker på indtastnings-feltet, vil en værktøjslinje dukke op,
hvor du kan vælge specielle matematiske symboler og operationer:
Disse skal du benytte til at lave ting såsom potenser (opløftede tal), brøker og kvadratrod.

2. Indskriv x0 (x-koordinaten til skæringspunktet mellem tangenten og funktionen)
Denne er tit givet i opgaven som skæringspunktet (x0,f(x0)).
Er der fx. angivet (3,f(3)) i opgaven, så er x0=3.
Det er altså den første koordinat i skæringspunktet.Eksempel:
Bestem ligningen for den tangent der skærer funktionen f(x) = 2x3 + ex i punktet (2,f(2)).