MatPro logo

Hjælp

tilbage
1. Vælg funktionstype
Vælg mellem lineær, eksponentiel og potens. Du kan som regel se ud fra din opgave hvilken af typerne du bliver bedt om at bruge.

(valgfri) Upload billede i stedet for at indskrive.
Du kan vælge at uploade et billede af opgaven i stedet for selv at indtaste de næste informationer. Tryk på scan-billede og vælg dit billede af opgaven som du vil uploade. Det er vigtigt at billedet er så stort / zoomet ind som muligt og i så god kvalitet som muligt. Jo bedre og større billedet er - jo mere korrekt virker scanneren. Du kan selv rette eventuelle scan-fejl til efter scanning.

Uploader du ikke et billede skal nedenstående udfyldes manuelt.


2. Indtast tabel data
Indtast de to rækker i tabellen fra din opgave. Brug + og - knapperne til at tilføje eller fjerne ekstra celler. I første celle skal du indtaste rækkens tekst (fra din ogpave) og i de efterfølgende celler skal du indtaste tal-værdierne.
Her er et eksempel:
Indskrives på følgende måde:
Det er altså rigtig vigtigt, at teksten i første celle bliver skrevet ind præcist som den er i tabellen, uden stavefejl og med indholdet i parenteserne hvis de er angivet.


3. Indtast forklarende tekst.
Her skal MatPro vide hvad der er hvad i din funktion, og derfor skal du angive en forklarende tekst.
Den forklarende tekst vil altid være angivet i den opgave du skal løse, og står som regel altid lige under funktionens forskrift og ovenover selve under-opgaverne.
Nedenunder kan du se et eksempel, hvor den forklarende tekst er markeret med blåt, og det er altså denne du skal indtaste:
4. Indtast de opgaver der skal løses.
Du skal som minimum angive opgave a). Du kan tilføje op til 2 opgaver yderligere med + knappen, og ligeledes fjerne dem igen med - knappen. Derefter tryk på beregn.

5. Eksempel
Det er ikke alle opgaver der kan løses, men langt de fleste standardopgaver kan løses.
Er din opgave formuleret på en måde som algoritmen ikke kan forstå, så kan opgaverne heller ikke løses.