MatPro logo

Hjælp

tilbage
1. Indskriv andengradspolynomiets højreside
Indskriv polynomiets højreside i feltet og tryk Beregn.
Beregneren går ud fra, at variablen hedder 'x'.
Hvis polynomiets variabel ikke hedder x, så brug alligevel stadig x i beregneren.
Du kan selv erstatte x'erne med andre variabel-symboler når du har fået løsningen.

Du kan se hvordan du skal indskrive specielle symboler i tabellen nedenfor.
Når du klikker på indtastnings-feltet, vil en værktøjslinje dukke op,
hvor du kan vælge specielle matematiske symboler og operationer:
Disse skal du benytte til at lave ting såsom potenser (opløftede tal) og brøker.

Eksempel:
Givet andengradspolynomiet f(x) = 3x2 - 2x + 10,
bestem løsningerne samt toppunktet til andengradspolynomiet.