MatPro logo

Hjælp

tilbage
Binomialtest
1. Angiv p, n og r
p er den oprindelige procentdel, altså det oprindelige resultat som man vil teste om har ændret sig. p skal være positivt, og du skal ikke skrive %-tegnet men kun tallet.

n er stikprøvestørrelsen, altså det totale antal observationer i prøven.

r er antal succeser i prøven, altså det antal observationer der er "positive". r må ikke være større end n.

2. Angiv signifikansniveau og vælg test-type
Signifikansniveauet er altid givet i opgaven, og du skal ikke skrive %-tegnet men bare tallet. For eksempel skal et signifikansniveau på 5% skrives som 5, og ligeledes skal et signifikansniveau på 0.05 skrives som 5 (da 0.05 svarer til 5%).

Test-typen skal enten være enkelt-sidet eller dobbelt-sidet. Der er tale om dobbelt-sidet, hvis der blot testes om de to grupper er "forskellige". Testes der derimod konkret om fx. den ene gruppe er større end den anden, så er det en enkelt-sidet test. Ligeledes hvis der testes om den ene gruppe konkret er mindre end den anden. Ved dobbelt-sidet er vi altså ligeglade om gruppen er større eller mindre, vi tester bare om de er forskellige.Eksempel:
Ved sidste valg fik et bestemt parti 30% af stemmerne. Der foretages en undersøgelse hvor 305 ud af 800 personer siger at de vil stemme på partiet ved næste valg. Benyt binomialtest med signifikansniveau på 5% til at undersøge om tilslutningen til partiet har ændret sig.

Oprindelig procentdel p må være 30%. Undersøgelsens totale størrelse er 800 personer, så dette må være stikprøvestørrelsen n. Antal succeser i prøven r må være 305, da 305 personer svarer, at de vil stemme på partiet. Signifikansniveauet er 5%, og der er tale om en dobbelt-sidet test, da vi kun er interesserede i at finde ud af om tilslutningen til partiet har ændret sig (vi er ligeglade om den er blevet konkret mindre eller konkret større).
Binomialtest hvordan løses den