MatPro logo

Hjælp

tilbage
Konfidensinterval
1. Angiv n og r (p er valgfri)
p (valgfri) er den oprindelige procentdel, altså det oprindelige resultat som man vil teste om har ændret sig. p skal være positivt, og du skal ikke skrive %-tegnet men kun tallet. Er din oprindelige procentdel 6%, så skal du altså skrive 6. Er din oprindelige procentdel i stedet angivet i brøk fx. 0.06 så omregner du til procent ved at gange med 100, altså 0.06 * 100 = 6, og derfor skriver du 6. Hvis du angiver p, vil du yderligere beregne om den har ændret sig signifikant.

n er stikprøvestørrelsen, altså det totale antal observationer i prøven.

r er antal succeser i prøven, altså det antal observationer der er "positive". r må ikke være større end n.Eksempel:
Det antages i 2020 på baggrund af en undersøgelse, at 45% af eleverne på en bestemt skole har eksamensangst. I 2021 adspurgte man en gruppe på 150 elever på skolen, om de havde eksamensangst. 65 elever svarede at de havde eksamensangst.

a) Bestem ud fra undersøgelsen i 2021 et 95%-konfidensinterval for andelen af elever på skolen der har eksamensangst.

b) Undersøg, om man via konfidensintervallet kan konkludere, at andelen af elever på skolen med eksamensangst har ændret sig siden 2020.

Stikprøvestørrelsen n er det totale antal elever der bliver spurgt i undersøgelsen, altså 150. Der var 65 elever der svarede at de havde eksamensangst, altså er antallet af succeser r lig 65. Hvis vi indtaster n og r er dette nok til at løse opgave a, men for at løse opgave b også så skal vi indtaste p. p er den oprindelige procentdel, og er altså 45% da der oprindeligt i 2020 var 45% af eleverne der havde eksamensangst.
Find konfidensinterval, indtast oplysninger og få besvarelse automatisk