MatPro logo

Hjælp

tilbage
1. Indtast værdierne for n og p.
n er antalsparametren, og altså det antal individer der er tale om i opgaven. n skal være et positivt tal og ikke mindre end 1.

p er sandsynlighedsparametren, og er altså den sandsynlighed der er for at hændelsen sker. p skal være et kommatal mellem 0 og 1,
som svarer til sandsynligheden i procent, for eksempel svarer 85% til 0.85.

2. Vælg mellem at opstille binomialmodel eller udregne en sandsynlighed.
Hvis binomialmodel vælges, vil du få vist binomialmodellen for de parametre du har angivet.

Hvis du skal udregne en sandsynlighed, så vælg det udtryk der passer til opgaven, og indskriv de tal der passer i det tomme kasser.Eksempel hvor udtrykkene er formuleret via tekst:
Det antages at en sygdom rammer 1 ud af 1000 personer.
Sygdommen kommer til en by med 5400 indbyggere.
Bestem sandsynligheden for, at maksimalt 8 indbyggere rammes af sygdommen.

Antalsparametren (n) er altså 5400.
Sandsynligheden for hændelsen (p) er altså 1/1000 = 0.001.
Der skal vælges udtrykket med P(X ≤ 8) da der skal være maksimalt 8 der bliver syge, det vil altså sige 8 eller mindre, og derfor har vi X ≤ 8.
Løs binomalopgave automatisk og få komplet besvarelse ved at indtaste de kente parametre


Eksempel hvor udtrykkene er givet direkte i opgaven:
Løs binomalopgave automatisk og få komplet besvarelse ved at indtaste de kente parametre


Eksempel på binomialopgave
Binomiaopgave løsning
Hvordan bestemmer man binomial