MatPro logo

Om MatPro værktøjerne

Hvilke pensum kan MatPro løse opgaver fra?
MatPro kan løse opgaver fra gymnasie-pensummet, og dermed også en del af det afsluttende folkeskole-pensum.


Hvilke emner kan MatPro løse opgaver i?
- Differentialregning
- Differentialligninger
- Polynomier, parabler og andengradsligninger
- Monotoniforhold
- Trekanter, herunder opgaver med sinus og cosinus
- Funktioner og vækst, herunder lineær, eksponentiel og potens
- Vektorer
- Cirkler og linjer
- Hypotesetest og konfidensinterval
- Binomialfordeling og binomialmodel, herunder sandsynlighed
- Tangentens ligning
- Opgaver med tabeller

MatPro vil løbende blive udviddet med nye værktøjer.

Kontakt og spørgsmål
kontakt
vilkår og betingelser
© 2022 MatPro
-
-